Ćehotina.

Za reku Ćehotinu reklo bi se, znaju samo Fočanci i Pljevljaci. A Ćehotina nije “tamo neka reka”, već najduža pritoka reke Drine posle Lima! Upravo na njenom ušću u Drinu smestio se grad Foča.

Ćehotina izvire pod planinom Stožer na granici opština Bijelo Polje i Pljevlja. Reka je u svom gornjem planinskom toku izdubila dopadljivu klisuru kroz pitomi krajolik šuma i pašnjaka. Posebno je zanimljiv deo kod sela Mataruge sa nekoliko uklještenih meandara i visokim rtovima između, baš kao na Uvcu.

Dalje nizvodno, kod mesta Otilovići, 80tih godina prošlog veka je izgrađena brana na Ćehotini. Reka nije pregrađena kako bi se iskoristio njen hidro-energetski potencijal već u cilju snabdevanja vodom pljevaljske termoelektrane. Podizanjem brane, nivo vode u gornjem delu je dodatno porastao.

Meandri Ćehotine se nalaze na 12-tom kilometru magistralnog puta od Pljevalja ka Bijelom Polju. Od glavnog puta do ivice klisure vodi makadamski preko sela Mataruge. Sa prostranog i ograđenog vidikovca lepo se vide meandri. Set fotografija u prilogu dočarava kako to sve izgleda iz perspektive sokola.

Nebojša Atanacković, Pljevlja, jun 2022. godine.

1 thought on “Ćehotina.

  1. Looks like a lovely location and for sure your photos are really beautiful -like always!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close