Svač i Šasko jezero.

Mrtvi grad Svač (albanski Šas, latinski Sovacium) se nalazi na blagom uzvišenju nedaleko od minijaturnog Šaškog jezera u blizini ušća reke Bojane u Jadransko more.

Ovaj drevni grad je u srednjem veku predstavljao značajno mesto u primorju. Svač je bio veći od Kotora, čak je kovao je i sopstveni novac (Civitas Sovaci) Više puta razaran od Avara, Mongola ali i od strane Veikog župana Raškog, Stefana Nemanje, Svač nije dočekao novo doba.

Prostorom dominiraju ostaci monumentalnih zidina Crkve Device Marije. Poseta mističnim ruinama u smiraj toplog dana pravi je način da se zatvori krug kroz Skadarsku Krajinu – panoramskim putem “između dva mora”.

Svač i Šasko jezero
Svač i Šasko jezero
Svač i Šasko jezero
Svač i Šasko jezero
Svač i Šasko jezero
Svač i Šasko jezero
Svac Sasko jezero

Krajina (Kraja na albanskom) je možda poslednje parče mediteranske Crne Gore koje još uvek nije izloženo talasu masovne eksploatacije sa primorja. Krivac za to je slaba saobraćajna veza sa ostatkom sveta. Sa istraživačko-planinarskog aspekta ovi prostori su više nego lako dostupni. Od Virpazara do Štegvasa iznad Skadarskog jezera krivuda uzani put koji ne razara prirodno tkivo prostora već neprimetno prati  konturu crnogorskog krša – kako i dolikuje. Tuda sam prvi put prokrstario u maju 2016. godine ali sam se zaustavio u Donjim Murićima i ostrvskom manastiru Beška. Nakon prolaska kroz sela Livari i Ostros, uzani put se još jednom uzdiže visoko do Štegvaskog prevoja, pre konačnog spusta u plodnu dolinu reke Bojane.

Skadarsko jezero – pogled ka Vranjini.
Donji Murići i manastir Beška na ostrvu Gorica.
Pogled ka Tarabošu i prevoju Štegvas.

Bogatstvo Krajine se ogleda i kroz njen multikonfesionalni karakter. Krajina je isprepletana simbolima i nasleđem sve tri vere. U Ostrosu, koga većinski naseljavaju Albanci, smo se najpre zaustavili u restoranu Votra. I nismo se pokajali. I jegulja i brancin su bili izvrsni. Sela Livari i Ostros su poznati po svojim starim bunarima – ublima. Oni livarski su u međuvremenu renovirani, i malo previše “skockani” za moj ukus, dok su ostroški autentičniji i nalaze se u lepšem ambijentu. Nisam bio siguran kako da ih pronađem pa sam se obratio suvlasniku restorana, koji nas je i služio. Umesto usmenog objašnjenja dobili smo vodiča – Miljajim je pozvao svog oca da ga zameni na kratko, a zatim nas lično poveo do bunara – gest gostoprimstva kojeg ću se dugo i rado sećati.

Osim starih bunara i drevnog Svača, još puno toga ima da se istraži i probere u Krajini. Greben Taraboša, šuma kestenova, pa i sam planinarski uspon jednu etažu više, ka Rumiji prizivaju u nove posete – po pravilu u proleće, kada su ovi predeli i najatraktivniji.

Skadarska Krajina, 14.5.2022.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close