Durmitor. Šljeme.

Ako je Durmitor taj lični prvi susret sa pravom planinom, prvi prizor pri tom nezaboravnom susretu je Šljeme.

Nemoguće ga je ne primetiti kad se od Žabljaka produži dalje, južnije, ka Sedlu ili Šavniku.

Zapravo najveći deo onog što se od moćnog masiva i vidi sa Jezerske visoravni je kolosalno Šljeme, koje poput bedema, zaklanja gotovo sve markantne vrhove Durmitora sa ove strane.

Prolećni pogled na Šljeme sa Jezerske visoravni.

Šljeme stoga i nije vrh u klasičnom smislu, već skoro 2500 metara visok planinski greben. Greben je u svom vršnom delu blago zaravnjen po južnoj strani. Kao najviše tačke se izdvajaju Istočni vrh 2445m, Vrh Šljemena 2455m i Milošev tok 2426m.

Impresivna stena Istočnog vrha Šljemena 2445m.

Nasuprot pristupačnoj jugoistočnoj strani, po njegovoj severnoj strani se nižu dramatični vertikalni odseci duboki i 500 metara. Dole u ambisu leži Velika Kalica, lednička udolina koja razdvaja Šljeme i susedni Međed. Iz Velike Karlice se preko Velike ili Male Previje može preći u Lokvice u centralnom Durmitoru.

Šljeme – greben.

Šljeme kao kapitalni deo jugoistočnog planinskog bila Durmitora se dalje na zapadu preko Bandijerne, Zubaca i Mininog bogaza spaja sa centralnim bilom a to je “Nebeska soa” (Đevojka, Bobotov Kuk, Bezimeni vrh, Planinica).

Pogled sa Bandijerne na ceo greben Šljemena od Savinog Kuka do Miloševog Toka.

Zbog svoje pristupačne pozicije Šljeme je opravdana meta planinara tokom cele godine. Zahvaljujući i atraktivnom konstantom spustu sa vrha Šljeme je uz susedni Savin Kuk istovremeno najdostupnija ski tour destinacija na Durmitoru.

Pogled sa Šljemena ka jugu i dalje ka Sinjavini.

Uspon je tehnički jednostavan, ali kondiciono srednje zahtevan. I Zimska i letnja staza prate ivicu grebena izloženog južnim strujanjima. Sneg tako brzo kopni ili ga vetar smiče, tako da se zimi i bez skija, bez preteranih poteškoća izlazi na vrh Šljemena.

Početna tačka je ista kao za uspon na Savin Kuk a to je podnožje istoimenog skijališta. Nagib je oštar, najpre po samoj stazi da bi se trek ka Šljemenu uskoro odvojio od iste i nakon kratkog prolaza kroz šumu, kod uzvišenja Panalj (1815m) zapratio greben. Uspon je dalje kondicono naporan i dosta monoton, ali se zauzvrat za 2 kilometra dobija čitavih 700m na visini.

Ekipa: Marko, Aca, Đorđe i Boris.

Izlaskom u zonu grebena iznad 2300m, nagib konačno popušta, i bliže Istočnom vrhu se otvaraju atraktivni grebenski prizori.

Od Istočnog vrha do glavnog vrha Šljemena (Zapadni vrh) ima još dvadesetak minuta hoda grebenom iznad okomitih litica nad Velikom Kalicom. Gornji deo ove udoline je poznat i kao Veliki namet, jer se sneg u tom delu planine ne topi preko cele godine. U neposrednoj blizini se nalazi i durmitorski alpinistički bivak.

Od Istočnog dalje ka glavnom, zapadnom vrhu Šljemena.
Vertikalni snežni nameti po severnim liticama Šljemena.

Skijaški spust sa Šljemena se ne vraća nazad istim putem sa grebena kuda smo se uspenjali gore. Silazna putanja hvata atraktivnu udolinu ka Mliječnom dolu da bi završila u zaseoku Virak svega nekoliko stotina metara dalje od skijališta.

Kako smo i ovaj put na Durmitoru smešteni u sjajnim brvnarama “Family Farm” u neposrednoj blizini skijališta, Šljeme je bila prava “tour to door” akcija: na skijama smo krenuli i na skijama se vraćamo u sam smeštaj.

Geografija samog terena je privlačna za ljubitelje free-ride skijanja ali njegova južna orijentacija komplikuje stvari pogotovo u proleće: koliko god ista pogoduje planinarima da stignu do vrha bez propadanja u sneg, toliko ne pogoduje skijašima da uhvate dobru podlogu u povratku: Iako smo dobro poranili, dok smo se odšetali od Istočnog do Zapadnog vrha i nazad, sneg je već popustio pod naletom martovskog sunca. Dok se u gornjem delu koliko toliko moglo odskijati, donji delovi su bili čista evakuacija.

I pored odsustva pravog uživanja u spustu, skije naravno značajno skraćuju potrebno vreme silaska u dolinu i kao takve predstavljaju nezaobilazni način zimskog planinarenja.

Prilika da se spust sa Šljemena doživi do kraja svakako neće izostati. Koliko je u letnjem pešačkom modusu Durmitor dobro “razgažen”, u pogledu zimskog planinarenja na skijama tek predstoji njegovo otkrivanje na stranicama ovog bloga.

Posebno hvala Igoru Miloševu za detaljne upute vezane za spust sa Šljemena.

Wikiloc:

Durmitor Šljeme Ski Tour Mart 2020

3 thoughts on “Durmitor. Šljeme.

 1. predrag popovic April 2, 2020 — 11:25 pm

  Super.

  Kad ste bili ?

  PP

  Like

  1. 14.3.2020. dva dana pre vanrednog stanja…

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close