Kanjon Krupe. Kudin Most.

“U trenutku kada je prekoračivala granicu između dve večnosti, prošle i buduće, Delfa Dorijanović se setila gde je pogrešila. Prema latinskom slovu L merila je ugao od 90 stepeni a Joan Užević očigledno je merio ugao prema grčkom slovu Lambda koje zatvara ugao od 35 stepeni. Pročitati grčko slovo kao latinsko očigledno je u ovom slučaju značilo smrt.”

Milorad Pavić – Aerodrom u Konavlju

Na svega pola sata od mora, po obodu dalmatinskog Zaleđa, a ispod padina Južnog Velebita smestio se čarobni kanjon reke Krupe.

Ova zelena oaza, zbog nesvakidašnjeg kontrasta u okolnim kamenjaru, s pravom predstavlja jedno od najlepših pešačkih iskustava u regiji.

Ceo prostor zapravo čine ne jedan, nego tri rečna kanjona, Krupa, Krnjeza i Zrmanja. A kao da ni prirodne lepote predela nisu bile dovoljne, u sred ovog minijaturnog raja smestiili su se i jedan prastari most i srednjevekovni manastir, dodajući celoj priči element pavićevske fantastike.

Reka Krupa.

U dinarskoj Zagori, grčki i latinski krst se mrse i prepliću vekovima, još pre dolaska Osmanlija i formiranja zaštitnog pojasa vojne Krajine.

Nemi svedok epoha je istoimeni manastir Krupa podignut u XIV veku od strane kralja Milutina. Uz kistanjsku Krku to je duhovni svetionik koji čuva brojna istorijska svedočanstva vezano za život Srba u Dalmaciji.

Život na kamenu je kroz vekove težak i prožet borbom za opstanak. Prostor Like i Dalmacije je istorijski posmatrano, rasadnik istinskih boraca za slobodu, od uskoka do partizana bez obzira na versku pripadnost. Nažalost, sudbina ovih prostora je trajno zapečećena 1995. godine. Od tada ispražnjenom i opustelom Krajinom ne vladaju više ljudi nego požari, jer nema ko da gradi kamene ograde i otima i to malo zemlje od neumoljivog krša.

Reka Krupa.

Najatraktivniji deo kanjona Krupe se proteže od zaseoka Ravni Golubić, preko ušća Krupe u Zrmanju, pa do vanvremenskog Kudinog mosta i kaskadnog vodopada Devetarac. Reku je moguće pratiti dalje uzvodno sve do samog manastira prolazeći pored ušća i kanjona reke Krnjeze.

Reka Krupa.
Reka Krupa.

Planinarska staza koja vodi od Ravnog Golubića je u svom prvom delu do silaska u korito veoma dobro označena i utabana. Silazak u kanjon vodi preko kozjih staza niz brdo slikovitog naziva Vratolom – odavde se pružaju vrhunski pogledi kako na kanjon Krupe, koja upravo tu formira zavidljivi meandar, ali isto tako i na kanjon Zrmanje, a u koju se Krupa uliva neposredno ispod Vratoloma.

Reka Krupa.

Nakon silaska sa ljutog kamenjara sledi neočekivani prelazak u potpuno drugu klimatsku zonu zelene oaze reke. Prateći stazu nizvodno, stiže se do čuvenog Visokog buka na Zrmanji.

Reka Krupa.

Zrmanja u ovom gornjem delu toka nije ni nalik sebi svega 30-tak kilometara nizvodno, na potezu od Obrovca do njenog čudesnog estuarskog ušća u Novigradsko more.

I pred morem ova prelepa reka formira kanjon ali u potpuno drugačijim, gotovo pustinjskim tonovima – ali o tome u posebnoj priči!

Nakon očaravajućih pogleda izbliza na zrmanjski buk, trek nas kratko vreme vraća nazad istim putem, a zatim produžava uzvodno prateći Krupu.

Prohodnost ovog dela staze zavisi od perioda godine. U proleće, kada je vodostaj na vrhuncu, biće itekako neophodno forsirati susedni sipar kanjona kako bi se prošlo dalje.

Bolji scenario glasi gaziti bos preko potopljenog dela staze, ako to okolnosti dozvole, kao što je bilo u našem slučaju,  početkom šestog meseca 2018. godine.

Reka Krupa.

Staza se dalje na par mesta ponovo račva, pa je moguće birati putanju blago uzbrdo kroz kamenjar ili alternativno kroz visoku travu močvaraste obale. Prva varijanta svakako nudi bogatije poglede uz nešto više vertikalnih metara uspona u ukupnom skoru.

Nakon dobra dva sata hoda prateći rečno korito, uz izlete na kamenjar po zahtevnijem terenu, i ne računajući silazak u kanjon, ukazaće se i mesto gde je u leto i ranu jesen moguće pregaziti samu reku i dospeti do Kudinog mosta suprotnom stranom.

Via normale i dalje prati reku po levoj obali i dalje nastavlja strmo uzbrdo do iznad samog kanjona i osamljene kuće Veselinovića nad kanjonom. Od kuće sledi spust ponovo veoma utabanom stazom a prožet pogledima koji plene, kako na Kudin most, tako i na spektakularni kaskadni vodopad Deveterac.

Kanjon Krupe i Zrmanje-45
Reka Krupa.
Reka Krupa.

Od Golubića do Kudinog mosta potrebno je izmedju 4 i 5 sati, suprotno oznakama (2,5h !?). Sam most potiče iz XVII veka i sastoji se od 13 lučića od tesane sedre. Nesvakidašnje mesto koje zaslužuje da čovek na njemu provede što više vremena i prepusti se ambijentalnoj i zvučnoj kulisi nestvarnog okruženja. Voda koja protiče ispod mosta je prečista i pogodna je za piće (barem smo je mi obilato pili – bez ikakvih naknadnih posledica).

Reka Krupa.
Reka Krupa.
Reka Krupa.

Potez od Kudinog mosta do manastira delimice vodi preko minijaturne ferate uz samo rečno korito. Kako sam ovaj put u Krupi bio sa dečijim pratnjom, ovaj deo treka sam svesno ostavio za neku drugu priliku. Danas bi to sa decom bilo previše.

Ukupan skor akcije je i bez tog segmenta već iznosio 14km, 7 sati sa 500m uspona a sve to na prosečnoj temperaturi od 28 C. Srednji segment staze uz reku kao i na samom mostu srećom obiluje hladom.

Sama Krupa mami da se čovek baci u nju ali je voda veoma sveža i tokom letnjih meseci. Maslenica i Novigradsko more su na samo pola sata vožnje – ništa lepše kada posle planinarenja čovek može da se baci međ’ morske talase!

Praktične informacije.

Krupa-Krnjeza
Izvor: HPD Pliva.

Tačka ulaska u kanjon: Ravni Golubić.

Do zaseoka Ravni Golubić se dolazi najpre prateći magistralni put Obrovac – Gračac (sa autoputa se izlazi na petlji Maslenica). Skretanje ka kanjonu i manastiru je označeno turističkim znakom na kome je slika samog kanjona. Skretanje za zaseok Ravni Golubić nije označeno, ali je moguće uočiti planinarski putokaz “Ušće Krupe” sa suprotne strane puta. Na završetku asfaltnog puta vidljive su planinarske markacije i putokazi koji usmeravaju ka Vratolomu.

Tačka izlaska iz kanjona: Kuća Veselinovića nad kanjonom.

Kada se nastavi dalje asfaltnim putem dolazi se do stare škole u Golubiću. Ovde je potrebno skrenuti desno. Asfaltni put vodi sve do kuće nad kanjonom, odakle ima svega 30 minuta laganog spusta do Kudinog mosta.

Ko dakle ne želi da radi ceo trek sa prolaskom kroz korito reke, može najpre da se spusti do ušća Krupe od Ravnog Golubića i vrati nazad istim putem, a zatim prebaci automobilom i isto tako spusti do Kudinog mosta i nazad.

Naš trek:

Ravni Golubić – Vratolom – Visoki Buk – Krupa – Kudin Most – Kuća Veselinovića

Detaljnije informacije se mogu pronaći i na stranici HPD Pliva – planinarskom društvu kome možemo da zahvalimo za odličnu prohodnost ovih staza i puteva.

https://www.hpdpliva.hr/onama/Staza_Krupa.php

Samu reku i kanjon Krupe inače ne treba dovoditi u vezu sa istoimenim toponimom u Bosanskoj Krajini (Krupa na Vrbasu).

Reka Krupa.

Još jedna priča iz ovih krajeva: Kanjon Zrmanje od Obrovca do Ušća.

1 thought on “Kanjon Krupe. Kudin Most.

  1. Milorad Veselinovići June 8, 2018 — 4:47 pm

    Nema ljepšeg ni milijeg kraja do našeg i Vašeg Golubićskog raja
    Jedva čekam da se vratim mom biser umiljato m. POZDRAV

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close